Mätning/Kontroll

Mätning / Kontroll

Mätning / Protokoll


På efterfrågan erbjuder vi våra kunder mätprotokoll på detaljer som vi tillverkar.

Vi erbjuder även mätning på befintliga detaljer om kunden så önskar.

Mätmaskin


För kontroll och mätning använder vi oss av en koordinatmätmaskin med ett mätområde på 1000x1000x600mm, (XYZ).

Vår mätmaskin representerar det yppersta i förfinad mätteknik och utnyttjar verkligen de möjligheter som modern datateknik erbjuder till snabb, exakt och tillförlitlig mätning - även i krävande produktionsmiljöer.